Mmoraceae

(Source: marcioserpa)

Вълчицата до вълк ще тича

Така е, мили мой. Така е -
вълчицата до вълк ще тича.
Не може с куче да играе,
то бави я, не ù прилича.

Да бяга с него не е лесно,
свободно - лае неспокойно,
ръмжи и хапе твърде често,
завързано - скимти покорно.

В природата не стават грешки,
инстинктът определя чувства.
Вълчица - с куче, ще е смешно
и воят ù ще е напусто -

щом кръглата луна повика
страстта ù, мами я простора,
а силно я души каишка…
Затвор тогава става двора.

Сега ме остави на мира,
съдбите ни не се пресичат.
Нагонът сходните събира -
вълчицата до вълк ще тича.

Ани Виделова